Puppytest

Puppytest laten doen?

Bent u de fokker/eigenaar van een nest puppy's en wilt u weten of die bepaalde pup in een gezin geplaatst kan worden? Of wilt u als toekomstig eigenaar weten of de pup wel geschikt voor u is? Dan bestaat de mogelijkheid tot het testen van een nest puppy's.

De puppy's worden o.a. getest op sociaal gedrag, binding en volgzaamheid. Uiteraard krijgt u van iedere pup een beschrijving van het te verwachten gedrag en adviezen met betrekking op de opvoeding van deze pup.
De test gebeurt op een leeftijd van 7 weken en geeft een beeld van de mogelijkheden die de pup in zich heeft. De test is echter geen garantie voor het latere gedrag, want de omgeving, de opvoeding en de ervaringen die de pup opdoen zijn mede bepalend voor het gedrag op volwassen leeftijd.
De kosten van deze test zijn € 145,- incl. btw/reiskosten/eventuele parkeerkosten/ puppytest formulier.

Wilt u een afspraak maken voor een puppytest? Heeft u nog vragen? Stuur dan een bericht via het contactformulier.
Op al onze afspraken, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

puppytest met pup
puppytest labrador pups blond en bruin
Puppytest Cavalier pup
3 puppies